Om programvareløsninger og teknologier

Vår Web-team tar seg av cirka 10 søknader.

De viktigste er:

Banksystem - Løsning for å håndtere innskudds- og lånesøknader, signatur- og varslingssystem for digital dokument
Brukte teknologier:.net 4.8 MVC / WebApi, Angular Js, WCF, EntityFramework, SQL Server

Gopay - Betalingsløsning av fakturaer, der kunden kan se detaljer og velge betalingstype
Brukte teknologier: .net Core WebApi, Angular 6, .net MVC, SQL Server

FLYT - System for fakturakjøp basert på en signert avtale
Brukte teknologier: .net Framework 4.8, WebApi, Angular 6, SQL Server

Tilpasset bygget inkassosystem.

Innkreving er prosessen med å kreve inn penger for ubetalte fakturaer (på varer eller tjenester). Kunden til Svea er virksomheter som ikke mottok betaling fra kundene sine. Personen som ennå ikke har betalt, kalles skyldneren.

I Norge og Danmark er inkassoprosessen sterkt regulert. Det er spesielle regler som må følges, og vi må behandle skyldnerne rettferdig. De fleste innsamlingssaker følger følgende syklus hvis de ikke blir betalt.

• Påminnelsessaker

• Innkrevingssaker

• Langsiktige overvåkningssaker

Systemet har mange forskjellige deler, med hver sin rolle.

• Back office - System for bedriftens ansatte: Systeminnstillinger og konfigurasjon, Regnskap, Import, Saksbehandler-modul

• Kundenett - kunder logger seg inn her for å se fremdriften i kravene sine

• Debitorweb - Gjeldere logger seg inn her for å kommunisere med back office eller for å betale sine krav

• API-er

• Offentlige API-er - Brukes til integrasjon med tredjeparter (SAP og andre)

• Sidra API - Internt, brukt i alle Svea-applikasjonene

• Motor - Nattlig prosess som fører sakene fremover

• Brev og trykk - Prosess for å generere brev og sende dem videre til skyldnere og kunder.

Brukte teknologier: WPF, ASP.NET MVC, .Net Core, ASP.NET Web API, Angular 7, Linq SQL Server, Reporting Services, Entity Framework, Dapper

Hvordan vi gjør det

Vi bruker Scrum-metodikk tilpasset våre kunder og teamets behov.
I vårt QA-miljø bruker vi tilpasset DevOps-metodikk.La oss diskutere prosjektet ditt

Ta kontakt på: officemanager@fintechitc.ro